Poľovné lístky

Poľovné lístky

Obvodná poľovnícka komora Krupina v zmysle § 51 zákona 274/2009 Z.z., o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 72/2012 Z.z., a zákona 115/2013 Z.z., vydáva poľovné lístky, odníma, predlžuje ich platnosť v pôsobnosti, v ktorej má  žiadateľ trvalý pobyt.

            Ďalej v zmysle § 51 ods. 8 hore uvedeného zákona, je žiadateľ povinný predložiť žiadosť o vydanie a predĺženie poľovného lístka na predpísanom tlačive priamo v kancelárii OPK Krupina). Žiadosť  o predĺženie platnosti poľovného lístka doloženú predpísanými náležitosťami  podáva žiadateľ najneskôr 30 dní pred uplynutím doby platnosti poľovného lístka ( 2 x fotografia rozmer 3 x 3,5 cm, doterajší platný poľovný lístok, poplatok za predĺženie 30 ,- €, doklad o poistení v zmysle § 52 zákona o poľovníctve, ak ste členom OkO SPZ  Krupina členské + poistné na jeden rok je 20,€ v tom prípade si  doneste aj členský preukaz SPZ).

Potrebné doklady pre vydanie - predĺženie PL

  1. Vypísanú a podpísanú žiadosť,
  2. 2x Foto 3x3.5 cm (1x na PL, 1x na žiadosť)
  3. Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov
  4. Súhlas dotknutej osoby
  5. Potvrdenie o poistení
  6. Občiansky preukaz
  7. Poplatok za PL
  8. Starý PL


Dokumenty na stiahnutie (9):
Názov Typ súboru Veľkosť
  Žiadost o vydanie PL - cudzinec [pdf] 468 kB
  Členská prihláška SPZ [doc] 120 kB
  Žiadost o vydanie PL - občan SR [pdf] 348 kB
  Oboznamenie so spracovanim osobných údajov v OPK r. 2019 [doc] 105 kB
  Oboznamenie so spracovanim osobných údajov v SPZ r. 2019 [docx] 38 kB
  Súhlas dotknutej osoby v OPK r. 2019 [doc] 46 kB
  Súhlas dotknutej osoby v SPZ r. 2019 [docx] 15 kB
  Súhlasy člena SPZ k poisteniu - škoda + úraz [doc] 40 kB
  Žiadosť o predĺženie členského a poistného v SPZ [doc] 60 kB

Fotogaléria: