Predstavenstvo

Predstavenstvo

1.   Ing. Stanislav Húroš   - predseda OPK Krupina
2.   Ing. Ľuboš Podlesný   - podpredseda pre zdroje a riadenie kancelárie 
3.   Ing. Peter Mitter   - podpredseda pre riadenie poľovníctva
4.   Mgr. Július Gálik   - predseda  osvetovej komisie, člen predstavenstva
5.   Pavel Kohút      - predseda poľovníckej komisie, člen predstavenstva
6.   Radoslav Vrba      - predseda kynologickej komisie, člen predstavenstva
7.   Pavel Hámorský   - predseda streleckej komisie, člen predstavenstva

Dozorná rada
1.   MVDr. Pavel Poliak   - predseda DR OPK Krupina
2.   Ing. Ján Šidla      - člen
3.   Ing. Jaroslav Mokoš   - člen