Určenie poplatkov pri vydávaní a predĺžení poľovných lístkov od 1.6.2024