Legislatíva

Legislatíva

Stanovy SPK  a prílohy k stanovám

Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2013 Z.z.  a zákona č. 115/2013 Z.z. a vykonávacie vyhlášky, a smernice SPK

Súvisiace zákony


 


Dokumenty na stiahnutie (15):
Názov Typ súboru Veľkosť
  StanovyUZ-SPK_- (1). [docx] 42 kB
  Príloha č. 1 etický kódex poľovníka [doc] 70 kB
  Príloha č. 2 poľovnícky poriadok [doc] 92 kB
  Príloha č.3 Symboly SPK [docx] 996 kB
  Plné znenie zákona 274/2009 o poľovníctve [doc] 422 kB
  [Prilohy123]200- [pdf] 51 kB
  Vyhláška 344/2009 [pdf] 341 kB
  Vyhláška 489/2013 [pdf] 1,754 kB
  Organizačný a rokovací poriadok SPK_konečné znenie [doc] 89 kB
  Smernica pre kontrolnu cinnost DR - po uprave na sneme v MI [pdf] 274 kB
  Zakon_c.326_2005_o_lesoch [pdf] 281 kB
  Zakon_c.39_2007o_veterinarnej_starostlivosti [pdf] 467 kB
  Zakon_c.543_2002_o_ochrane_prirody_a_krajiny [pdf] 904 kB
  Zakon_c.190_2003o_zbraniach_a_strelive [pdf] 474 kB
  VyhlaskaMVc.555_2003 [pdf] 91 kB