Mimoriadne núdzové opatrenia a metodické usmernenia AMO