Strelecká komisia

Strelecká komisia

1. Pavel Hámorský - predseda

2. Ján Očovský      - člen

3. Vladimír Drígeľ - člen

4. Ján Chovan       - člen

5. Ján Špánik ml.  - člen


Termínový kalendár kultúrno – športových podujatí „ OPK“ na rok 2023

Dátum Organizátor Podujatie
6.5.2023 OPK M - 400
 13.5.2023 OPK Kontrolné streľby I.
27.5.2023 OPK Kontrolné streľby II.
3.6.2023 OPK XI. ročník „ Memoriál Ing. Alberta Macka „
19.8.2023 OPK Praktická streľba č. I. kandidáti 2023/2024
9.9.2023 OPK XIII. ročník „Memoriál Dr. Ladislava Babiaka“
2.9.2023 OPK Praktická streľba č. II. kandidáti 2023/2024
23.9.2023 OPK Skúšky zo strelieb kandidáti 2022/2023


Dokumenty na stiahnutie (2):
Názov Typ súboru Veľkosť
  Kontrólne streľby_smernica_SPK_snem [doc] 49 kB
  Strelecký-poriadok-SPK [pdf] 19,942 kB