Strelecká komisia

Strelecká komisia

1. Pavel Hámorský - predseda

2. Ján Očovský      - člen

3. Vladimír Drígeľ - člen

4. Ján Chovan       - člen

5. Ján Špánik ml.  - člen


Termínový kalendár kultúrno – športových podujatí „ OPK“ na rok 2024

Dátum Organizátor Podujatie
4.5.2024 OPK M - 400
 11.5.2024 OPK Kontrolné streľby I.
25.5.2024 OPK Kontrolné streľby II.
1.6.2024 OPK XII. ročník „ Memoriál Ing. Alberta Macka „
24.8.2024 OPK Praktická streľba č. I. kandidáti 2024/2025
14.9.2024 OPK XIV. ročník „Memoriál Dr. Ladislava Babiaka“
7.9.2024 OPK Praktická streľba č. II. kandidáti 2024/2025
21.9.2024 OPK Skúšky zo strelieb kandidáti 2024/2025


Dokumenty na stiahnutie (2):
Názov Typ súboru Veľkosť
  Kontrólne streľby_smernica_SPK_snem [doc] 49 kB
  Strelecký-poriadok-SPK [pdf] 19,942 kB