Obvodná poľovnícka komora Krupina
informuje

Rýchle oznamy

Dátum zverejneniaOznam
19. 12. 2016  Africký mor ošípaných (AMO) - oznámenie
14. 10. 2016  Predĺženie zbrojného preukazu - vzory tlačiv

Spravodajstvo

2. 5. 2017 ...
SKÚŠKY Z POĽOVNÍCTVA A DOPLNKOVÉ SKÚŠKY Z POĽOVNÍCTVA
    Dňa 29.4.2017 sa konali v priestoroch Základnej školy J. C. Hronského v Krupine skúšky z poľovníctva a doplnkové skúšky z poľovníctva na získanie spôsobilosti na držanie zbraní a streliva.
Celý článok...
21. 3. 2017 ...
Chovateľská prehliadka poľovníckych trofejí 18.3.-19.3.2017, XXI. ročník
       Ako každý rok, tak aj v tomto roku sa konala v mesiaci marec v zmysle zákona č.274/2009 o poľovníctve a vykonávacej vyhlášky MP SR č.
Celý článok...
4. 11. 2016 ...
Kvóta lovu vlka dravého na poľ. sezónu 2016-2017
Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor Vám v prílohe zasiela kvótu lovu vlka dravého na poľovnícku sezónu 2016 - 2017. Podľa ods.
Celý článok...
30. 9. 2016 ...
Predbežný záujem o vykonanie poľovníckych skúšok
Vzhľadom na opakované otázky k vykonaniu poľovných skúšok v roku 2016 žiada Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov Okresné úrady v obvode svojej pôsobnosti, po prerokovaní obvodnými poľovníckymi komorami.
Celý článok...
19. 9. 2016 ...
MEMORIÁL Dr. Ladislava Babiaka
      Dňa 17.9.2016 Obvodná poľovnícka komora KRUPINA a Okresná organizácia SPZ  usporiadali MEMORIÁL Dr. Ladislava Babiaka          VIII.
Celý článok...
19. 9. 2016 ...
Predĺženie poľovného lístka
Obvodná poľovnícka komora Krupina v zmysle § 51 zákona 274/2009 Z.z., o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 72/2012 Z.
Celý článok...
19. 9. 2016 ...
Nová monografia
Pri príležitosti dvadsiateho výročia organizovaného poľovníctva v okrese KRUPINA vydala Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu v Krupine monografiu s názvom: „20 rokov Okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu v Krupine“.
Celý článok...