OPK KA - UNREGISTERED VERSION

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Doplnený kalendár kynologických podujatí - tu


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zhromaždenie členov SPK 12.9.2014
- pozvánka


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZNAM !
Obvodná poľovnícka komora Krupina   a Okresná organizácia

SPZ Krupina, oznamujú držiteľom  poľovných lístkov, že
z dôvodu predlžovania poľovných lístkov bude mať kancelária
zmenené stránkové hodiny,  zmena bude trvať
od 18.11. 2013  do 15.12. 2013


Pondelok  od  07,30 11,00        11,30  15,00 hod.
Utorok             07,30 -  11,00        11,30 -   15,00 hod.
Streda              07,30
11,00        11,30 -   17,00 hod.
Štvrtok             07,30
11,00        11,30 -   15,00 hod.
Piatok               07,30
12,00              nestránkový      .     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKÚŠKY DURIČOV ( SD )

Miesto konania skúšok: PR Cerovo  Termín konania: 19. 20. 10. 2013

Zraz účastníkov skúšok je dňa : 19.10.2013 o hod. – pri poľovníckej chate - Cerovo
Zraz účastníkov skúšok je dňa : 20.10.2013 o hod.
oznámené bude v sobotu
....viac
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predĺženie poľovného lístka - OZNÁMENIE


Obvodná poľovnícka komora Krupina v § 51 zákona 274/2009 Z.z., o poľovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 72/2012 Z.z., a zákona 115/2013 Z.z.,
vydáva poľovné lístky, odníma, predlžuje ich platnosť v pôsobnosti, v ktorej má žiadateľ trvalý pobyt.

....viac
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pripravili sme pre Vás - Termínový kalendár na rok 2013

obsahuje:
termínový obsah pre rok 2013
najhodnotnejšie trofeje 2011/2012
galéria najlepších v roku 2012
kalendár pre rok 2013

Ak máte záujem, možete si ho stiahnuť - kliknutím na obrázok------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program
Okresnej chovateľskej prehliadky trofejí poľovnej
zveri v dňoch  18. – 24.marca 2013
( užívateľom PR, členom obvodnej hodnotiteľskej komisie / HK /, asistentom HK  a organizátorom výstavy .)


18.marca 2013  od 10,00 hod./pondelok/

Preberanie trofejí : od 10.00 – 17.00 hod
Zabezpečia :
1)  Užívatelia PR – dovoz a odovzdanie trofejí + ostatné náležitosti podľa osobitného listu
2 ) Ing. Peter Mitter,  Pavel Kohút, Ján Očovský - preberanie trofejí .
3)  Radoslav Vrba, Ing. Albert Macko – dozor nad inštaláciou panelov a vystavenia trofejí.
4)  Kandidáti o prvý poľ. lístok – inštalácia panelov a vystavenie trofejí.
5)  Ján Medveď ,Jozef Chlpáň, Ján Palkovič –zabezpečenie a výzdoba priestorov ihlič. stromčekmi.

.....viac

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poľovné skúšky


Podľa § 51 ods. 1 zákona o poľovníctve č. 274/2009 Z. z. (ďalej len „zákon“), ako i § 78 ods. 5 vyhlášky č. 344/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška“) od 1. júna 2010 Obvodné poľovnícke komory poľovné lístky vydávajú, predlžujú ich platnosť a platné poľovné lístky odnímajú. Prezídium SPK v záujme zabezpečenia plynulého a bezporuchového vybavovania tejto agendy vydalo túto metodickú pomôcku.
.....viac

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tematický plán -  kurz 2013/2014
Teoretickej časti skúšky z poľovníctva o poľovný lístok  ( február 2013 marec 2013)

.....viac
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termínový kalendár
kultúrno športových podujatí  „ OPK“ na rok 2013

.....viac
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termínový kalendár  
kynologických podujatí na rok 2013

.....viac
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky