Obvodná poľovnícka komora Krupina
informuje

Rýchle oznamy

Dátum zverejneniaOznam
29. 4. 2018  Kontrolné streľby - 26.5.2018
24. 1. 2018  Mimoriadne povolenie lovu diviačej zveri
19. 12. 2016  Africký mor ošípaných (AMO) - oznámenie
14. 10. 2016  Predĺženie zbrojného preukazu - vzory tlačiv

Spravodajstvo

14. 5. 2018 ...
Africký mor ošípaných - nová nárazníková zóna
Na základe informácií od Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Vám prinášame zobrazenie novej nárazníkovej z južnej strany od hraníc s Maďarskom, ktorá je platná od 11.
Celý článok...
11. 5. 2018 ...
Malokalibrový štvorboj - strelecká súťaž družstiev 2018
M-400 – 05. 05. 2018   Dňa 05.05.2018 sa na strelnici Bzovík pod Okrúhlou horou konali okresné majstrovstvá v malokalibrovkovom štvorboji - M 400, ktoré každý rok organizuje OPK Krupina.
Celý článok...
11. 5. 2018 ...
Skúšky z poľovníctva a doplnková skúška na držanie zbraní a streliva
 Dňa 28.4.2018 sa konali v priestoroch Základnej školy J. C. Hronského v Krupine skúšky z poľovníctva a doplnkové skúšky z poľovníctva na získanie spôsobilosti na držanie zbraní a streliva.
Celý článok...
3. 4. 2018 ...
Chovateľská prehliadka poľovníckych trofejí 24.3.-25.3.2017, XXII. ročník
        Ako každý rok, tak aj v tomto roku sa konala v mesiaci marec v zmysle zákona č.274/2009 o poľovníctve a vykonávacej vyhlášky MP SR č.
Celý článok...
3. 4. 2018 ...
Otvorenie teoretickej časti prípravy na skúšky z poľovníctva o prvý poľovný lístok
Dňa 10.2.2018 bola v priestoroch ZŠ J. C. Hronského otvorená teoretická príprava uchádzačov o prvý poľovný lístok. Do kurzu sa prihlásilo 14 kandidátov, ktorí sa postupne zoznámia s poľovníckou osvetou, poľovníckou zoológiou a biológiou, starostlivosťou o zver a chorobami zveri, zásadami lovu zveri a poľovníckym plánovaním, poľovníckou kynológiou, právnymi predpismi na úseku poľovníctva a s poľovníckym strelectvom.
Celý článok...
24. 1. 2018 ...
Národný kontrolný program pre AMO
Národný kontrolný program (NKP) pre africký mor ošípaných v diviačej populácii na Slovensku v roku 2018 schválila a podpísala na konci decembra roku 2017 ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ing.
Celý článok...
1. 1. 2018 ...
Skúšky duričov v Cerove
Skúšky duričov v PR Cerovo   Z dôvodu zvýšeného záujmu o absolvovanie skúšok duričov (ďalej len „SD“) sa Obvodná poľovnícka komora Krupina (ďalej len "OPK Krupina") v spolupráci so Slovenským poľovníckym zväzom – Okresná organizácia Krupina (ďalej len „OkO SPZ Krupina“) rozhodla v dňoch 16.
Celý článok...
1. 1. 2018 ...
Skúšky duričov v Hontianskych Tesároch
Skúšky duričov v Hontianskych Tesároch   V dňoch 18.11. až 19.11.2017 Obvodná poľovnícka komora Krupina (ďalej len "OPK Krupina") v spolupráci so Slovenským poľovníckym zväzom – Okresná organizácia Krupina (ďalej len „OkO SPZ Krupina“) organizovala v Poľovnom revíre Urbárska spoločnosť a združenie vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov Hontianske Tesáre (ďalej len "PR US a ZVPP Hontianske Tesáre") skúšky duričov (ďalej len "SD").
Celý článok...