Obvodná poľovnícka komora Krupina
informuje

Rýchle oznamy

Dátum zverejneniaOznam
19. 12. 2016  Africký mor ošípaných (AMO) - oznámenie
14. 10. 2016  Predĺženie zbrojného preukazu - vzory tlačiv

Spravodajstvo

28. 6. 2017 ...
Farbiarske skúšky malých plemien
Dňa 24.06.2017 Obvodná poľovnícka komora Krupina (ďalej len "OPK Krupina") organizovala v Poľovnom revíre Senohrad (ďalej len "PR Senohrad") Farbiarske skúšky malých plemien (ďalej len "FSMP").
Celý článok...
14. 6. 2017 ...
Memoriál Ing. Alberta Macka 2017
Dňa 10.06.2017 sa konal na strelnici Okrúhla hora VI. ročník Memoriálu Ing. Alberta Macka - strelecké preteky. Zúčastnilo sa 23 súťažiacich, z toho 9 súťažiacich z iných okresov, keďže sa jednalo o verejné strelecké preteky.
Celý článok...
14. 6. 2017 ...
Malokalibrový štvorboj strelecká súťaž družstiev
Dňa 06.05.2017 sa na strelnici Okrúhla hora konala strelecká súťaž družstiev - M400. Zúčastnilo sa 18 trojčlenných družstiev a jeden jednotlivec, celkovo 55 súťažiacich.
Celý článok...
2. 5. 2017 ...
SKÚŠKY Z POĽOVNÍCTVA A DOPLNKOVÉ SKÚŠKY Z POĽOVNÍCTVA
    Dňa 29.4.2017 sa konali v priestoroch Základnej školy J. C. Hronského v Krupine skúšky z poľovníctva a doplnkové skúšky z poľovníctva na získanie spôsobilosti na držanie zbraní a streliva.
Celý článok...
21. 3. 2017 ...
Chovateľská prehliadka poľovníckych trofejí 18.3.-19.3.2017, XXI. ročník
       Ako každý rok, tak aj v tomto roku sa konala v mesiaci marec v zmysle zákona č.274/2009 o poľovníctve a vykonávacej vyhlášky MP SR č.
Celý článok...
4. 11. 2016 ...
Kvóta lovu vlka dravého na poľ. sezónu 2016-2017
Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor Vám v prílohe zasiela kvótu lovu vlka dravého na poľovnícku sezónu 2016 - 2017. Podľa ods.
Celý článok...
30. 9. 2016 ...
Predbežný záujem o vykonanie poľovníckych skúšok
Vzhľadom na opakované otázky k vykonaniu poľovných skúšok v roku 2016 žiada Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov Okresné úrady v obvode svojej pôsobnosti, po prerokovaní obvodnými poľovníckymi komorami.
Celý článok...