Poľovnícky kurz 2024-2025

Poľovnícky kurz 2024-2025

Tematický plán -  kurz 2024/2025
Teoretickej časti skúšky z poľovníctva o prvý poľovný lístok  (február 2024 – apríl  2025)

Dátum

Hodina

Od – do

Skupina

Predmet

Meno prednášateľa

Počet

hodín

Miesto

03.02.2024

03.02.2024

04.02.2024

09,00 - 09,30

09,30 - 14,30

09,00 - 14,00

-

I.

I.

Otvorenie

Osveta

Osveta

Mgr. Július Gálik

Ing. Ľuboš Podlesný

Ing. Ľuboš Podlesný

1

5

5

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

10.02.2024

11.02.2024

09,00 - 14,00

09,00 - 14,00

II.

II.

Poľovnícka zoológia a biológia

Poľovnícka zoológia a biológia

Ing. Andrej Baculík

Ing. Andrej Baculík

5

5

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

17.02.2024

18.02.2024

09,00 - 14,00

09,00 - 14,00

III.

III.

Starostlivosť o zver a choroby zveri

Starostlivosť o zver a choroby zveri

Ing. Peter Mitter

Ing. Peter Mitter

5

5

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

24.02.2024

25.02.2024

09,00 - 14,00

09,00 - 14,00

IV.

IV.

Lov zveri a poľovnícke plánovanie

Lov zveri a poľovnícke plánovanie

Ing. Stanislav Húroš

Ing. Stanislav Húroš

5

5

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

02.03.2024

03.03.2024

09,00 - 14,00

09,00 - 14,00

V.

V.

Poľovnícka kynológia

Poľovnícka kynológia

Radoslav Vrba

Radoslav Vrba

5

5

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

09.03.2024

10.03.2024

09,00 - 14,00

09,00 - 14,00

VI.

VI.

Právne predpisy na úseku poľovníctva

Právne predpisy na úseku poľovníctva

Pavel Kohút

Pavel Kohút

5

5

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

16.03.2024

 

17.03.2024

09,00 - 14,00

 

09,00 - 14,00

VII.

 

VII.

Prvá pomoc pri úrazoch spôsobených pri výkone práva poľovníctva

Poľovnícke zbrane a strelectvo

Milan Šťastný

 

Pavel Hámorský

5

 

5

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

 

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

23.03.2024

 

09,00 - 14,00

 

Prednáška k doplnkovej skúške z poľovníctva

Pavel Hámorský

 

5

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

24.08.2024

 

07.09.2024

 

21.09.2024

8,00 hod.

8,00 hod.

 

8,00 hod.

 

 

I.                  Strelecký výcvik s poľovníckymi zbraňami pre kurz 2023/2024

II.                 Strelecký výcvik s poľovníckymi zbraňami  pre kurz 2023/2024

Teoretická a praktická skúška  zo streľby z poľovníckych zbraní kurz 2023/2024

 

Pavel Hámorský

 

Pavel Hámorský

 

Ing. Ľuboš Podlesný, Pavel Hámorský, skúšobný komisár delegovaný SPK Bratislava

 

Strelnica Bzovík pod Okrúhlou Horou

Strelnica Bzovík pod Okrúhlou Horou

 

Strelnica Bzovík pod Okrúhlou Horou

apríl   2025

8,00 hod.

 

Predbežný termín  skúšok  z teoretickej prípravy

Ing. Ľuboš Podlesný,

skúšobná komisia delegovaná SPK Bratislava

 

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina


Prednášatelia sa môžu dohodnúť na prípadnej zmene a časovej úprave, počet hodín pre jednotlivé skupiny musí byť dodržaný
Min. počet odpred. hodín pre uchádzača je 60 hod.!!!!!!!

  

 

Tematický plán -  kurz 2024/2025

Akcií organizovaných OPK Krupina v r. 2024

Dátum

Začiatok podujatia

Akcia

Zodpovedný za OPK

Miesto

15.04.-21.04.2024

08,00 hod.

Chovateľská prehliadka trofejí

Ing. Ľuboš Podlesný

Kultúrne stredisko Hontianske Nemce

04.05.2024

08,00 hod.

Okresný malokalibrovkový  prebor – M- 400

Pavel Hámorský

Strelnica Bzovík pod Okrúhlou Horou

11.05.2024

08,00 hod.

Kontrolné streľby     I.

Pavel Hámorský

Strelnica Bzovík pod Okrúhlou Horou

25.05.2024

08,00 hod.

Kontrolné streľby    II.

Pavel Hámorský

Strelnica Bzovík pod Okrúhlou Horou

01.06.2024

08,00 hod.

XI. ročník „ Memoriál Ing. Alberta Macka“

Pavel Hámorský

Strelnica Bzovík pod Okrúhlou Horou

21.06.2024

08,00 hod.

Poľovníci deťom

Mgr. Július Gálik

Domček – CVČ Krupina

13.07.2024

08,00 hod.

Farbiarske skúšky malých plemien / FSMP /

Radoslav Vrba

PR Kukučka Krupina

17.08.2024

08,00 hod.

Farbiarske skúšky duričov / FD /

Radoslav Vrba

PR Cerovo

14.09.2024

08,00 hod.

XIV. ročník „ Memoriál Dr. Ladislava Babiaka“

Pavel Hámorský

Strelnica Bzovík pod Okrúhlou Horou

12.10.2024

08,00 hod.

Predbežné farbiarske skúšky / PF /

Radoslav Vrba

PR Senohrad

16.11.- 2024   17.11.2024

08,00 hod.

Skúšky duričov / SD /

Radoslav Vrba

PR Rykynčice

                                  V zmysle § 42 vyhlášky MP SR č. 344/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve je  účasť na podujatiach organizovaných OPK je                                                                                                                                      pre Vás povinná !!!!!!