poľovnícky kurz 2023-2024

poľovnícky kurz 2023-2024

Tematický plán -  kurz 2023/2024
Teoretickej časti skúšky z poľovníctva o prvý poľovný lístok  ( február 2023 – apríl  2024)

Dátum

Hodina

Od – do

Skupina

Predmet

Meno prednášateľa

Počet

hodín

Miesto

04.02.2023

04.02.2023

04.02.2023

09,00 - 09,30

09,30 - 14,30

09,00 - 14,00

-

I.

I.

Otvorenie

Osveta

Osveta

Mgr. Július Gálik

Ing. Ľuboš Podlesný

Ing. Ľuboš Podlesný

1

5

5

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

11.02.2023

12.02.2023

09,00 - 14,00

09,00 - 14,00

II.

II.

Poľovnícka zoológia a biológia

Poľovnícka zoológia a biológia

Ing. Andrej Baculík

Ing. Andrej Baculík

5

5

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

18.02.2023

19.02.2023

09,00 - 14,00

09,00 - 14,00

III.

III.

Starostlivosť o zver a choroby zveri

Starostlivosť o zver a choroby zveri

Ing. Peter Mitter

Ing. Peter Mitter

5

5

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

25.02.2023

26.02.2023

09,00 - 14,00

09,00 - 14,00

IV.

IV.

Lov zveri a poľovnícke plánovanie

Lov zveri a poľovnícke plánovanie

Ing. Stanislav Húroš

Ing. Stanislav Húroš

5

5

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

04.03.2023

05.03.2023

09,00 - 14,00

09,00 - 14,00

V.

V.

Poľovnícka kynológia

Poľovnícka kynológia

Radoslav Vrba

Radoslav Vrba

5

5

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

11.03.2023

12.03.2023

09,00 - 14,00

09,00 - 14,00

VI.

VI.

Právne predpisy na úseku poľovníctva

Právne predpisy na úseku poľovníctva

Pavel Kohút

Pavel Kohút

5

5

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

18.03.2023

 

19.03.2023

09,00 - 14,00

 

09,00 - 14,00

VII.

 

VII.

Prvá pomoc pri úrazoch spôsobených pri výkone práva poľovníctva

Poľovnícke zbrane a strelectvo

Milan Šťastný

 

Pavel Hámorský

5

 

5

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

 

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

01.04.2023

 

09,00 - 14,00

 

Prednáška k doplnkovej skúške z poľovníctva

Pavel Hámorský

 

5

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

19.08.2023

 

02.09.2023

 

23.09.2023

8,00 hod.

8,00 hod.

 

8,00 hod.

 

 

I.                  Strelecký výcvik s poľovníckymi zbraňami pre kurz 2023/2024

II.                 Strelecký výcvik s poľovníckymi zbraňami  pre kurz 2023/2024

Teoretická a praktická skúška  zo streľby z poľovníckych zbraní kurz 2023/2024

 

Pavel Hámorský

 

Pavel Hámorský

 

Ing. Ľuboš Podlesný, Pavel Hámorský, skúšobný komisár delegovaný SPK Bratislava

 

Strelnica Bzovík pod Okrúhlou Horou

Strelnica Bzovík pod Okrúhlou Horou

 

Strelnica Bzovík pod Okrúhlou Horou

apríl   2024

8,00 hod.

 

Predbežný termín  skúšok  z teoretickej prípravy

Ing. Ľuboš Podlesný,

skúšobná komisia delegovaná SPK Bratislava

 

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina


Prednášatelia sa môžu dohodnúť na prípadnej zmene a časovej úprave, počet hodín pre jednotlivé skupiny musí byť dodržaný
. Min. počet odpred. hodín pre uchádzača je 60 hod.!!!!!!!

 

 

 

 

Tematický plán -  kurz 2023/2024

Akcií organizovaných OPK Krupina v r. 2023

Dátum

Začiatok podujatia

Akcia

Zodpovedný za OPK

Miesto

20.03.-26.03.2023

08,00 hod.

Chovateľská prehliadka trofejí

Ing. Ľuboš Podlesný

Kultúrne stredisko Hontianske Nemce

06.05.2023

08,00 hod.

Okresný malokalibrovkový  prebor – M- 400

Pavel Hámorský

Strelnica Bzovík pod Okrúhlou Horou

13.05.2023

08,00 hod.

Kontrolné streľby     I.

Pavel Hámorský

Strelnica Bzovík pod Okrúhlou Horou

27.05.2023

08,00 hod.

Kontrolné streľby    II.

Pavel Hámorský

Strelnica Bzovík pod Okrúhlou Horou

03.06.2023

08,00 hod.

XI. ročník „ Memoriál Ing. Alberta Macka“

Pavel Hámorský

Strelnica Bzovík pod Okrúhlou Horou

08.07.2023

08,00 hod.

Farbiarske skúšky malých plemien / FSMP /

Radoslav Vrba

PR Kukučka Krupina

19.08.2023

08,00 hod.

Farbiarske skúšky duričov / FD /

Radoslav Vrba

PR Cerovo

09.09.2023

08,00 hod.

XIII. ročník „ Memoriál Dr. Ladislava Babiaka“

Pavel Hámorský

Strelnica Bzovík pod Okrúhlou Horou

14.10.2023

08,00 hod.

Predbežné farbiarske skúšky / PF /

Radoslav Vrba

PR Senohrad

18.11.- 2023   19.11.2023

08,00 hod.

Skúšky duričov / SD /

Radoslav Vrba

PR Rykynčice

                                  V zmysle § 42 vyhlášky MP SR č. 344/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve je  účasť na podujatiach organizovaných OPK je                                                                                                                                      pre Vás povinná !!!!!!