Poľovnícky kurz 2022-2023

Poľovnícky kurz 2022-2023

Tematický plán -  kurz 2022/2023
Teoretickej časti skúšky z poľovníctva o prvý poľovný lístok  ( február 2022 – apríl  2023)

Dátum

Hodina

Od – do

Skupina

Predmet

Meno prednášateľa

Počet

hodín

Miesto

05.02.2022

05.02.2022

06.02.2022

09,00 - 09,30

09,30 - 14,30

09,00 - 14,00

-

I.

I.

Otvorenie

Osveta

Osveta

Mgr. Július Gálik

Ing. Ľuboš Podlesný

Ing. Ľuboš Podlesný

1

5

5

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

12.02.2022

13.02.2022

09,00 - 14,00

09,00 - 14,00

II.

II.

Poľovnícka zoológia a biológia

Poľovnícka zoológia a biológia

Ing. Andrej Baculík

Ing. Andrej Baculík

5

5

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

19.02.2022

20.02.2022

09,00 - 14,00

09,00 - 14,00

III.

III.

Starostlivosť o zver a choroby zveri

Starostlivosť o zver a choroby zveri

Ing. Peter Mitter

Ing. Peter Mitter

5

5

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

26.02.2022

27.02.2022

09,00 - 14,00

09,00 - 14,00

IV.

IV.

Lov zveri a poľovnícke plánovanie

Lov zveri a poľovnícke plánovanie

Ing. Stanislav Húroš

Ing. Stanislav Húroš

5

5

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

05.03.2022

06.03.2022

09,00 - 14,00

09,00 - 14,00

V.

V.

Poľovnícka kynológia

Poľovnícka kynológia

Radoslav Vrba

Radoslav Vrba

5

5

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

12.03.2022

13.03.2022

09,00 - 14,00

09,00 - 14,00

VI.

VI.

Právne predpisy na úseku poľovníctva

Právne predpisy na úseku poľovníctva

Pavel Kohút

Pavel Kohút

5

5

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

26.03.2022

 

27.03.2022

09,00 - 14,00

 

09,00 - 14,00

VII.

 

VII.

Prvá pomoc pri úrazoch spôsobených pri výkone práva poľovníctva

Poľovnícke zbrane a strelectvo

Milan Šťastný

 

Pavel Hámorský

5

 

5

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

 

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

02.04.2022

 

09,00 - 14,00

 

Prednáška k doplnkovej skúške z poľovníctva

Pavel Hámorský

 

5

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

20.08.2022

 

03.09.2022

 

24.09.2022

8,00 hod.

8,00 hod.

 

8,00 hod.

 

 

I.                     Strelecký výcvik s poľovníckymi zbraňami pre kurz 2022/2023

II.                    Strelecký výcvik s poľovníckymi zbraňami  pre kurz 2022/2023

Teoretická a praktická skúška  zo streľby z poľovníckych zbraní kurz 2022/2023

 

Pavel Hámorský

 

Pavel Hámorský

 

Ing. Ľuboš Podlesný, Pavel Hámorský, skúšobný komisár delegovaný SPK Bratislava

 

Strelnica Bzovík pod Okrúhlou Horou

Strelnica Bzovík pod Okrúhlou Horou

 

Strelnica Bzovík pod Okrúhlou Horou

apríl   2023

8,00 hod.

 

Predbežný termín  skúšok  z teoretickej prípravy

Ing. Ľuboš Podlesný,

skúšobná komisia delegovaná SPK Bratislava

 

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina


Prednášatelia sa môžu dohodnúť na prípadnej zmene a časovej úprave, počet hodín pre jednotlivé skupiny musí byť dodržaný
. Min. počet odpred. hodín pre uchádzača je 60 hod.!!!!!!!

 

 

 

 

Tematický plán -  kurz 2022/2023

Akcií organizovaných OPK Krupina v r. 2022

Dátum

Začiatok podujatia

Akcia

Zodpovedný za OPK

Miesto

14.03.-20.03.2022

08,00 hod.

Chovateľská prehliadka trofejí

Ing. Ľuboš Podlesný

Kultúrne stredisko Hontianske Nemce

07.05.2022

08,00 hod.

Okresný malokalibrovkový  prebor – M- 400

Pavel Hámorský

Strelnica Bzovík pod Okrúhlou Horou

14.05.2022

08,00 hod.

Kontrolné streľby     I.

Pavel Hámorský

Strelnica Bzovík pod Okrúhlou Horou

28.05.2022

08,00 hod.

Kontrolné streľby    II.

Pavel Hámorský

Strelnica Bzovík pod Okrúhlou Horou

04.06.2022

08,00 hod.

IX. ročník „ Memoriál Ing. Alberta Macka“

Pavel Hámorský

Strelnica Bzovík pod Okrúhlou Horou

09.07.2022

08,00 hod.

Farbiarske skúšky malých plemien / FSMP /

Radoslav Vrba

PR Kukučka Krupina

10.09.2022

08,00 hod.

XII. ročník „ Memoriál Dr. Ladislava Babiaka“

Pavel Hámorský

Strelnica Bzovík pod Okrúhlou Horou

15.10.2022

08,00 hod.

Predbežné farbiarske skúšky /PF/

Radoslav Vrba

PR Čabraď PD Čabradský Vrbovok

19.11.- 20.11.2022

08,00 hod.

Skúšky duričov / SD /

Radoslav Vrba

PR Senohrad

                                  V zmysle § 42 vyhlášky MP SR č. 344/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve je  účasť na                                                                                   podujatiach organizovaných OPK je pre Vás povinná !!!!!!