Krásny deň v lone prírody pre žiakov ZŠ J. C. Hronského v Krupine

Krásny deň v lone prírody pre žiakov ZŠ J. C. Hronského v Krupine

     Dňa 19.12.2023 sa 11 žiakov, víťazov súťaže v zbere lesných plodov – žaluďov a gaštanov, ktorú vyhlásil p. riaditeľ v októbri 2023,  pod názvom „ Žiaci ZŠ J. C. Hronského v Krupine pomáhajú lesnej zveri v období núdze“ zúčastnilo kŕmenia zveri v PS Drieňovo ako súčasť odmeny za umiestnenie. V tento deň ráno o 8.00 hod. skôr ako nasadli do troch pripravených áut pred školou, naložili na vlečku vrecia so žaluďmi a gaštanmi, ktorých bolo 1026 kg. Nasledovala cesta na Drieňovo, počas ktorej sme v diaľke videli stádo vysokej zveri, čo nás veľmi potešilo a presvedčili sme sa, že dobroty ktoré vezieme budú vhodné na prikrmovanie možno aj týchto zvierat. Po príchode na Drieňovo nás privítal hospodár PS Drieňovo Ing. Branislav Tichý a jeho spolupracovníci. Po krátkej besede s nimi, keď sme si mohli prezrieť rôzne trofeje zveri a dozvedeli sa zaujímavosti zo života lesných zvierat, o ktorých sme doteraz nevedeli, žiaci a pracovníci preložili vrecia z našej vlečky do pripravených terénnych áut. Rozdelili sme sa a posadili do nich a nasledovala cesta do revíru. Prevádzalo nás krásne mrazivé, ale slnečné počasie a krásna panoráma jemne zasnežených hôr. Dorazili sme ku kŕmnemu zariadeniu, kde sme časť žaluďov a gaštanov nasypali do násypca a do jasličiek išlo krásne voňavé seno. Podľa vyjadrenia p. hospodára toto kŕmne zariadenie bolo naplnené pred týždňom a už bolo takmer prázdne, čo nás potešilo, pretože sme si pomysleli, že aj naše plody padnú zvieratkám na úžitok. Urobili sme si zopár fotografií a pokračovali sme k druhému kŕmnemu zariadeniu, kde sme rozsypali zostávajúce vrecia. Tu sa nám naskytla možnosť, pre niektorých prvýkrát, sa dostať aj na kazateľnicový posed a bol to pre niektorých obrovský zážitok, ale aj prekonanie strachu z výšok. Cesta hore na kazateľnicový posed bola oveľa ľahšia ako cesta dole, ale sme hrdí, že sme prekonali strach a odmenou sa nám stal prekrásny výhľad na celú čabradskú dolinu a krásne údolie potoka Litavica. Po splnení  zakrmovania sme sa vrátili späť do kancelárie PS Drieňovo, kde nás čakalo drobné občerstvenie. Na záver nášho stretnutia každý zúčastnený dostal rôzne upomienkové predmety a darčeky od sponzorov, čo nás veľmi potešilo a za čo pracovníkom PS Drieňovo a všetkým, ktorí sa na tom podieľali chceme veľmi pekne poďakovať.    

Rozlúčili sme sa, poďakovali a plný dojmov a zážitkov sme nasadli späť do áut na cestu domov. Tento krásny deň zanechá v nás veľa zážitkov a krásnych spomienok na chvíle prežité pri tak dôležitej činnosti ako je prikrmovanie lesnej zveri v období núdze. Chceme sa všetkým, ktorí túto akciu pre nás pripravovali čo najsrdečnejšie poďakovať za krásne prežité chvíle.

                                                                                                       Žiaci ZŠ J. C. Hronského v Krupine 


Dokumenty na stiahnutie (1):
Názov Typ súboru Veľkosť
  SKM_C250i24010809500 [pdf] 60 kB

Fotogaléria: