Čistý revír=Čistá príroda - SPZ PZ Breziny Čabradský Vrbovok

Čistý revír=Čistá príroda - SPZ PZ Breziny Čabradský Vrbovok

Predmet: čistý revír je obrazom čistej prírody

Miesto: kataster Čabradský Vrbovok, Dolný Badín, Horný Badín, Selce, Bzovík

Dátum: 05.05.2024

Organizátor: SPZ PZ Breziny Čabradský Vrbovok a Obec Čabradský Vrbovok

Počet účastníkov : 45 ľudí    

Vyzbierané množstvo : 4,5 T

            5.5.2024 sa v obci Čabradský Vrbovok, uskutočnil VI. ročník s názvom čistý revír = čistá príroda. SPZ PZ Breziny, Obec Čabradský Vrbovok a MOSRZ Krupina a obyvatelia okolitých obcí sa ráno rozdelili do skupín, určili si miesto zhromažďovania odpadu z prírody a rozišli sa po jednotlivých katastroch. Vyzbieraný zmiešaný odpad bol exportovaný z prírody do kontajnera pomocou terénnych vozidiel. Po ukončení tejto hrdinskej akcie bolo pripravené drobné posedenie v miestnej materskej škôlke v Čabradskom Vrbovku. SPZ PZ Breziny  pripravili pre účastníkov poľovnícky guľáš.

            Kontajner určený pre uskladnenie zmiešaného odpadu z prírody bol dodaný spoločnosťou Márius Pedersen Veľký Krtíš a.s .

Fotogaléria: