Nová príručka: Ako postupovať pri zrážkach s poľovnou zverou?

Nová príručka: Ako postupovať pri zrážkach s poľovnou zverou?

Čo so zvieraťom zraneným mimo doby lovu, chráneným živočíchom alebo zraneným zvieraťom nachádzajúcom sa na nepoľovnej ploche? Táto príručka vám poskytne prehľad toho, čo by mal dodržať každý, kto sa zúčastňuje usmrtenia poranenej zveri po dopravnej nehode, alebo inej kolízii pred očami verejnosti.

Príručka v tlačenej podobe vám bude na OPK distribuovaná po vyplnení elektronického formulára (zaslaného v predošlom maily) v najbližších dňoch. ONLINE ju užívatelia poľovných revírov môžu nájsť na stiahnutie na našom webe: https://polovnickakomora.sk/sk/medialne-vystupy/2916-nova-brozura-ako-postupovat-pri-zrazkach-s-polovnou-zverou.html

Fotogaléria: